Laddercompetitie

Een woord vooraf:

 


Voor het organiseren van deze competitie heb ik toestemming gekregen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Aangezien deze wedstrijdvorm nooit meer dan 2 spelers betreft valt dit niet onder het verbod op wedstrijden als bedoeld in de besluiten die de Rijksoverheid heeft genomen in verband met het Covid-19 virus. 

 

Wel houden we ons allen aan de alom bekende regels van zowel de Rijksoverheid als van het Golfpark. 

 

Succes en veel plezier de komende maanden! 

Remko 


Reglement

 

 1. De eindwedstrijd wordt over 18 holes gespeeld in de eerste helft van oktober.
 2. De laddercompetitie staat open voor al mijn (oud) leerlingen (heren, dames en jeugd). De kosten voor deelname bedragen 10 Euro per deelnemer. 
 3. Deelname is niet geheel vrijblijvend. Het streven is dat redelijkerwijs binnen twee weken er een moment moet worden gevonden om de wedstrijd te spelen. Indien de uitgedaagde zijn of haar wedstrijd niet binnen twee weken kan spelen dan neemt de uitdager de plaats van de uitgedaagde in op de ladder, ze wisselen dus van trede op de ladder. Uitzondering zijn blessures of vakanties. 
 4. Wanneer een speler binnen twee weken een wedstrijd heeft gepland dan mag hij andere uitdagingen weigeren voor die periode. 
 5. Bij aanvang van de laddercompetitie staan de twee deelnemers met de hoogste  handicap op trede 2 en de deelnemers met de laagste handicap onderaan de ladder. Trede 1 blijft onbezet tot de eindwedstrijd (eerste helft oktober) wanneer de twee deelnemers op trede 2 om de winst spelen. 
 6. De laddercompetitie start op 30 mei en duurt tot 1 oktober 2020. 
 7. De actieve handicap bij aanvang van de competitie bepaalt de startpositie op de ladder. Tussentijdse veranderingen in de handicap van een deelnemer hebben geen consequenties voor de positie op de ladder. Nieuwe deelnemers (na 30 mei) starten altijd onderaan de ladder, ongeacht hun handicap. 
 8. De spelvorm is matchplay zonder handicap verrekening.  
 9. De wedstrijd gaat over 9 holes. Tenzij beiden spelers vooraf akkoord gaan om over 18 holes te spelen en de situatie op de Biltse Duinen dit toelaat.
 10. Een deelnemer mag alleen een andere deelnemer uitdagen die op de ladder een trede hoger staat. 
 11. De uitdager neemt met de uitgedaagde contact op per e-mail of per telefoon en maakt een afspraak. De deelnemers bepalen samen dag en tijdstip waarop de wedstrijd wordt gespeeld. Indien het telefoonnummer en email adres van iemand die je wilt uitdagen onbekend is zal ik die aan de uitdager verschaffen. 
 12. De uitdager is verantwoordelijk voor het doorgeven van de uitslag.  Dit kan per mail remko.prins@gmail.com of per whatsapp 06-39405808. Een kopie van de mail of whatsapp gaat ook naar de uitgedaagde. 
 13. De uitdager zorgt (in overleg met de uitgedaagde) voor een starttijd (030-2280561
 14. De uitslag wordt gemeld in de vorm: namen deelnemers, winnaar, daarna “x up”, of bij gelijke stand: “all square” en de datum van de wedstrijd. 
 15. Als de uitdager de wedstrijd wint dan neemt hij op de ladder de plaats in van de uitgedaagde, ze wisselen van trede op de ladder. Bij “all square” of “verlies” van de uitdager verandert er niets in de stand op de ladder. 
 16. Het is niet toegestaan om binnen 1 week na de wedstrijd tegen dezelfde speler te spelen. 
 17. Op mijn website zal ik wekelijk de actuele stand bijwerken: www.golfleren.nl
 18. Het is niet toegestaan om een wedstrijd zonder gegronde redenen te weigeren. Bij twee weigeringen kan de deelnemer worden uitgesloten van verdere deelname. 
 19. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet zal ik alle sportiviteit en wijsheid beslissen.
 20. Ten slotte: deze competitie is een experiment. Mocht er door voortschrijdend inzicht een situatie ontstaan waarin ik mij genoodzaakt voel om iets aan te passen aan dit reglement of aan de praktische uitvoering van deze competitie dan behoud ik mij dat recht voor. 
 21.  Hieronder wat vragen en antwoorden:


1. Als de wedstrijd na bijvoorbeeld 6 holes is gespeeld. 4 up met 3 te gaan moet ik de ronde dan afmaken. Antwoord: Ja. Uit sociaal en sportief oogpunt worden de 9 holes uitgespeeld. Al heeft het geen invloed op de uitslag. 

Wanneer het een 18 holes wedstrijd betreft dan mag bij 4 up en 3 te gaan de wedstrijd worden afgebroken. Doorspelen mag uiteraard ook.2. Een speler wordt uitgedaagd door iemand onder zich en daagt iemand uit boven zich. Door het winnen van de laatst genoemde wedstrijd komt hij of zij bijvoorbeeld op rij 3 terwijl hij uitgedaagd door iemand op rij 5. 

Hoe gaan we hier mee om?


Antwoord: Wanneer je een wedstrijd gepland hebt staan moet je geen andere wedstrijden aannemen. Of die wedstrijd aannemen onder het voorbehoud dat je tijdens het spelen nog steeds op aangrenzende rijen staat. 

Het probleem is opgelost wanneer iedereen zich beperkt tot 1 wedstrijd per week af te spreken op maandag of dinsdag en te spelen voor zondagavond. Dit is warm aanbevolen Meer spelen mag. Maar weet dat vanaf nu wedstrijden waarbij de spelers niet op aangrenzende rijen staan (ook al is deze niet online gezet) als niet geldig worden gezien. 3. Als ik steeds snel iemand uitdaag kan ik niet meer uitgedaagd worden en dus nooit zakken. Is dit mijn ticket tot de winst?


Antwoord: Nee. Wanneer je in 2 wedstrijden 2 rijen bent gestegen is het verplicht om 1 volle week niemand meer uit te dagen en andere spelers onder jou de kans te geven om jou uit te dagen. Wanneer je geen uitdaging ontvangt in die week mag je weer gaan uitdagen. 

Toevoeging: Dit geldt ook andersom. Wanneer je in 2 wedstrijden op rij bent gedaald mag je een volle week alle uitdagingen weigeren en zelf iemand uitdagen. Wanneer je dat niet doet kan je de week erop weer uitgedaagd worden. 


Voorbeeld:

Zie het schema hieronder. 

Nummer 10 Marco mag wel nummer 5 Johan uitdagen. Maar niet Willem of Tamara.

Wanneer Marco wint van Johan wisselen ze van plaats en mag hij daarna wel Willem of Tamara uitdagen. 


Mocht het onderstaande overzicht de eindstand zijn dan spelen Willem en Tamara de finale in de eerste helft van oktober. 


Er is ook een prijs voor diegene die zich het meest aantal plaatsen omhoog heeft gewerkt.